Câu cá xong tự chế biến các món ăn mà mình ưa thích hoặc mang về, các loại cá hiện có dưới ao:

1. Cá vồ đém

2. Cá tai tượng

3. Cá rô

VƯỜN SINH THÁI HOA SÚNG