1. Khách có thể yêu cầu đờn ca tài tử, quý khách chỉ Boa cho thầy đờn khoảng 100.000 đ/1 giờ.


2. Ngoài ra khách có thể yêu cầu phục vụ đàn organ, chi phí 700.000 đồng/buổi.

VƯỜN SINH THÁI HOA SÚNG